1 sierpnia 2013

Ostatnie chwile wiaduktu

Wiadukt nad ulicą Dolne Migowo. Wyjątkowa na trasie kolei staropilskiej konstrukcja trzyprzęsłowego wiaduktu wykonanego w całości z cegły. Środkowe przęsło wysadzone przez wycofujących się Niemców w marcu 1945 roku.

01 sierpnia 2013.

01 kwietnia 2013.

01 sierpnia 2013.

01 kwietnia 2013.

01 sierpnia 2013.